Från plan till handling

Så heter ett ESF-projekt med syfte att få deltagande företag att arbeta och tänka i processer. Verktygen är balanserade styrkort. Vi deltar i projektet och i vårt arbete kommer vi att fokusera på två delar, ett företagsövergripande och ett personligt styrkort för varje medarbetar. Det kommer att bli ett bra hjälpmedel i vår systematiska planering och uppföljning av den viktiga personliga kompetensutvecklingen. Med styrkorten som hjälpmedel blir det enkelt att se till att medarbetarnas kompetensutveckling går hand i hand med företagets strategiska mål och utveckling. Vill du veta mer om projektet och verktyget eyescube kan gå in på sidan www.futureyes.net eller kontakta peter.hallberg@mercatus.se,

Månader