Forskning och utveckling med keramiska membran

Under våren har vi startat ett forskningsprojekt som vi genomför tillsammans med vår kund.

Uppdraget består av ett grundläggande arbete där vi kontrollerar vilken avskiljning och kapacitet vi uppnår med olika membrantyper.

I projektet provas 16 olika membran; 5 olika membranmaterial, 14 olika porstorlekar från totalt 3 olika tillverkare. Mediat som ska filtreras är så kallad svartlut som kommer från ett pappersbruk och innehåller lignin som har olika fraktionsstorlekar.

Syftet är att genom filtration ta vara på ett litet spann av lignin som förvandlas i flera efterföljande processteg till biobränsle. De första försöken som har blivit genomförda ser mycket lovande ut. Nästa steg är att testa utvalda membran vidare på en större anläggning som ska köras under flera dagar kontinuerligt.

  
 Bram Faaij Hultgren utför prover i Mercatus laboratorium tillsammans
  med kunden 

Månader