Förlegad industriskylt designas om av Lasse Åberg

[A, 0] Multikonstnären Lasse Åberg - eller filmstjärna med mera, som han presenterar sig själv - har fått i uppdrag av Teknikföretagen att göra ett utkast till en ny industriskylt i stället för Vägverkets gamla med skorstenar som bolmar rök. Han presenterar själv det nya förslaget på Teknikföretagens stämma den 10 maj. - Skylten associerar till tung nedsmutsande industri medan den normala industrin av i dag i stället är en IT-miljö, säger Lasse Åberg. I en intervju i nästa nummer av Teknikföretagen Direkt, som kommer ut den 25 april, påpekar Lasse Åberg att industri är en metafor för blomstring och utveckling - och alltså något som är bra för Sverige. Han berättar också om sin konst och sina filmer. Underdogen Stig Helmer väcker uppenbarligen en viss värme hos sin upphovsman, som dock inte vill avslöja om det blir fler filmer. Läs mer om Teknikföretagens stämma den 10 maj på www.teknikforetagen.se

Månader