Förberedelser inför drift av rökgasreningsanläggning på Amager Bakke

Under veckan har Sebastian, Hasse och Jakob varit nere på Amager Bakke i Köpenhamn. Där har man märkt upp ventiler, pumpar, rör och diverse komponenter på våra levererade jonbytare, UF och RO-anläggningar. Efter avstämning med kunden ser vi att vi ligger bra till i de olika delprojekten, inför den kommande uppstarten av anläggningarna under våren.

Vår leverans av kondensatreningsutrustning är en del av reningen till det stora rökgasprojektet på Amager Bakke där den stora sopförbränningsanläggningen är placerad.


Månader