Förändring i säljorganisationen

Vid årsskiftet lämnade Erkki Lahti Mercatus för nya uppdrag. Sebastian Gunnarsson som är nyanställd säljare tar nu på allvar Erkkis plats, men har redan börjat jobba in sig i organisationen främst inom skärvätske-spånhanteringssidan.

Sebastian är utbildad maskiningenjör inom produktutveckling och har sedan tidigare erfarenhet från den tunga fordonsindustrin, bl.a. Volvo CE Braås.


Herman Selin och Jan Alsér avtackar Erkki Lahti tillsammans med
Sebastian Gunnarsson

Torbjörn Håkansson
den 8 januari 2015 kl. 11:54

Lycka till med nya utmaningar Erkki!

/torbjörn

Månader