Finns det något samband mellan hälsa och lönsamhet?

För oss står det helt klart att det sambandet finns. Alecta (fd SPP) har gått ett steg längre än att bara konstatera att sambandet finns. Sedan ett par år tillbaka delar man ut något man kallar Utmärkelsen Sambandet. Verktyget Sambandet bygger på SIQs modell för kvalitetsutveckling, men har en starkare betoning på arbetsmiljön och den enskilda medarbetaren. Såväl fysiska som psykosociala faktorer står i centrum. Som ni säkert redan känner till arbetar vi på Mercatus målmedvetet och strategiskt med de här frågorna. Den 17 juni var det vår tur att bli granskade av examinatorerna för Utmärkelsen, nu håller vi tummarna inför den 17 september då juryn fattar sitt beslut om vinnare. Läs gärna mer om Sambandet och dess struktur på Alectas hemsida, www.alecta.se

Månader