Finanskrisen bäddar för nya gröna affärsmöjligheter

Läs hela pressmeddelandet på Swentecs hemsida och även rapporten till regeringen. Klicka på  länken nedan:

pressmeddelande Swentecs hemsida

Månader