Filtrering av hetvatten

I dagarna levereras ett pappersbandfilter till Burseryds Bruk. Filtret skall användas för att filtrera varmt kylvatten som upphettats i ytbehanlingsprocess där packband av stål lackeras. Efter filtreringen kan vattnet återanvändas i stället för att släppas till avlopp. Hela anläggningen är byggd i rostfritt material och vätsketanken är isolerad för att inte orsaka värmeförluster. Bilder:

Månader