Ny filteranläggning till Stena

Ny leverans till Stena Recykling - filteranläggning anpassad som för-rening.

Anläggningen fungerar som ett ”mellanfilter” mellan tömningstankar och slutreningssteg där diverse partiklar från tömda spolhallar filtreras.

Månader