Får vi lov att presentera :

Ing-Marie Karlsson [IMK,0] Ing-Marie är utbildad administratör och har arbetat på Mercatus sedan 1997. Arbetet har fram till 2001 mest bestått i administrativa uppgifter. Idag är huvudrollen teknisk assistent. Ing-Marie är utbildad projektledare och driver mindre standardprojekt. Förutom assistentuppgifterna är hon ansvarig för kund- och leverantörskontra och har det övergripande ansvaret för vårt affärsredovisningssystem.

Månader