Får vi lov att presentera :

Peter Hallberg [PH,0] VVS ingenjör, utbildad projektledare och beteendevetare med en fil. Kand. i sociologi vid Växjö Universitet. Peter arbetar över ett brett område. Han är ansvarig för vårt miljö- och kvalitétsarbete, har god kunskap i avtalsrätt och leveransbestämmelser, driver tekniska projekt, ansvarar för genomförande och uppföljning av interna processer. Han är dessutom ansvarig för den interna kompetensutvecklingen. Förutom det interna arbetet är Peter aktiv i flera typer av miljönätverk, läs mer om det under fliken Samarbetspartners.

Månader