Exportkreditnämnden på besök

Fredagen den 16 april besökte ledningen för EKN Mercatus. Syftet var att få information om vår prisbelönta flexibla och sunda organisation samt att tillsammans med ett antal andra miljöteknikföretag diskutera möjligheter och svårigheter vid miljöteknikexport. Miljöteknikexport spås bli den nya stora tillväxtbranschen och ett regeringsmål är att EKN ska prioritera insatser för små och medelstora företag. Exportkreditnämnden är en myndighet som mot en premie erbjuder garantier mot förluster vid exportaffärer och utlandsinvesteringar. EKN´s garanti fungerar som en försäkring där svenska staten tar vissa risker, exempelvis att betalning inte erhålls enligt avtal. EKN´s garanti kan även användas som säkerhet hos banker och underlättar på så sätt konkurrenskraftig finansiering av exportaffären. Vill du veta mer om EKN? Gå in på www.ekn.se

Månader