Erfarenhetsutbyte och diskussioner med Teknikföretagens miljöavdelning

Under två dagar i slutet av april kombinerade vi Teknikföretagens besök i Vimmerby med att bjuda en handfull företag till ett frukost- och lunchseminarie. Vi tog tillfället i akt och förutom samtal och erfarenhetsutbyte, med de sex representanterna från Teknikföretagens miljöavdelning fick man se hur rätt teknik fungerar i praktiken. Rolf Sterner på Verktyg o Mekaniska visade stolt upp företaget centralsystem för spånhantering och skärvätskerening. Medarbetarna på Teknikföretagen fick dessutom bekanta sig med Ljunghäll AB i Södra Vi och lyssna på hur de resonerar kring rening och återvinning av processvätskor. Ljunhäll har slutit i stort sätt hela sin process med ett helhetskoncept från oss på Mercatus.

Månader