EnvironTech Demo

Är Sveriges första visningsorganisation för miljöteknik. Den permanenta utställningen finns på Sätra Gård, Högbytorp och har arbetats fram i samarbete med IVL, Sveriges Miljöforskningsinstitut, SET-företagen och KretsloppsCentrum. Syftet med utställningen och de skräddarsydda rundturerna är att gynna samarbeten mellan miljöteknikföretagen och brukarna, ge en helhetssyn, öka kunskapskvalitén och visa på praktisk användning av bra teknik. Vill du veta mer kan du kontakta Uwe Fortkamp på IVL uwe.fortkamp@ivl.se

Månader