EnvironTech Demo (ETD)

EnvirontechDemo är en visningsorganisation för svensk miljöteknik. Den består av en permanent utställning på Sätra Gård i Upplands-Bro kommun, samt ett antal referensanläggningar i närområdet som är öppna för studiebesök. Mercatus finns representerad på utställningen samt med två besöksobjekt. Utställningen är bl a tänkt att attrahera grupper av utländska besökare. För att att sprida kännedom om ETD genomfördes i maj ett evenemang med representanter från ambassader. Ett 20-tal representanter från ambassaderna deltog. Bland talarna fanns representanter från NUTEK, Stockholms Näringslivskontor, IVL, SET (Swedish Environmental Technology) och KretsloppsCentrum. Evenemanget avslutades med en buffé och besök på utställningen.

Månader