En extra tanke vid jul

Så här i juletid skänker vi en tanke till de barn som lever extra utsatta med avsaknad av samhörighet, trygghet och utbildning. Vi har valt, sedan några år tillbaka, att skänka en summa pengar till SOS Barnbyar, till Astrid Lindgrens barnby i Centralafrikanska Bouar. Detta ligger oss varmt om hjärtat. Vi får löpande information från SOS Barnbyar och följer utvecklingen och tar del av alla framsteg som görs.

Under året har barnbyn i Bouar fått flera besök från Sverige. Anledningen är dels att barnbyn är svensk-finansierad och att byggnationen av ytterligare en barnby i landet, som finansieras från Sverige, snart startar. Detta skapar mycket glädje för våra medarbetare i Centralafrikanska republiken, då det ger hopp om att fler barn ska få växa upp med kärlek, trygghet, respekt och utbildning. Genom att få möjlighet till utbildning kan fler barn ta sig ur fattigdom. Skolan i barnbyn, har 207 elever och undervisningen håller hög nivå.
- Vi har bra lärare och bra undervisning. Eleverna är motiverade och skolan är ett gott exempel i landet, säger skolans rektor.

Kersti Stammarnäs
den 19 december 2012 kl. 14:23

Bra gjort Mercatus!

Månader