Elfa gör nybeställning

Elfa Sweden AB i Västervik har gjort en tilläggsbeställning på två UF-filter. De har idag en ultrafilteranläggning och en omvänd osmos. De nya anläggningarna kommer att ha en kapacitet på omkring 30-50 liter/timme och renar alkaliska avfettningsbad från olja. Den stora vinsten ligger i att man kan återanvända avfettningsbadet och koncentrera olja, vilket minskar destruktionskostnaderna avsevärt. Fakta om Elfa Sweden AB Elfa International AB är originalproducenten av epoxilackerade hyllsystem och backssystem. Företaget grundades 1947. Huvudkontor och fabrik finns i den lilla vackra sjöstaden Västervik. För ytterligare information angående reningstekniken och vinsten Ni kan göra, kontakta Anders Adolfsén på Mercatus, 0492-171 00, eller maila på anders.adolfsen@mercatus.se

Månader