Ekonomi med stora miljöfördelar på köpet

Celanese Emulsions AB sparar en rejäl slant på sin investering i ultrafilter. Minskade deponikostnader med 1,5 miljoner kronor per år och minskade inköp av kemikalier med 1 miljon kronor per år. Dessutom kan man nu sälja det som förut gick till tippen som en ny enklare produkt. På sikt kommer man att kunna återanvända tvättvattnet genom ett system med omvänd osmos. Detta kommer att ge en ytterligare besparing på ca 150 000 kronor per år. Men bäst av allt är att det känns gott i hjärtat. Miljöinsatsen har gjort personalen mäkta stolt.

Månader