Earth Hour 2011

Syftet med Earth Hour är att uppmärksamma och skapa engagemang kring klimatförändringen. Genom att släcka ljuset under en timme visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan.

Gör som vi - delta i WWF:s stora miljömanifestation och måna om vår miljö! Mercatus släcker ned kvälls-nattbelysningen på företaget över helgen för att markera vår medverkan.
Du kan också gå in på Världsnaturfonden WWFs hemsida och anmäla ditt deltagande, där du också kan läsa om hela aktiviteten som arrangeras av WWF.

Earth Hour 2011, anmälan

Månader