Det pressas som aldrig förr på MG Instrument i Huddinge!

Sedan någon vecka pressas det briketter på MG Instrument. Vi har levererat och installerat en komplett spånhantering, som både krossar långspånigt material och pressar spånorna till torra briketter. Kapacieten ligger runt 500 kg / h och anläggningen kan köras 24 h vilket innebär 12000 kg / dygn. All skärvätska som pressas ur spånorna används för återfyllning i maskinerna. Lönsamt och miljövänligt!

Månader