Design som tillväxtfaktor?

I Kalmar Län har man de senaste åren satsat stort på att medvetandegöra design som en viktig konkurrensfaktor samtidigt som man tar tillvara och utvecklar det designkunnande som präglat regionen under generationer. Design är en viktig framtida tillväxtfaktor och industriell design en nyckelkompetens för att utveckla och gestalta attraktiva varor och tjänster. För att lyckas är det viktigt att ta del av synpunkter, åsikter, rekommendationer från näringslivet, akademin och offentliga institutioner från hela länet. Därför har man bildat desinggruppen som består av medlemmar med bred erfarenhet och daglig kontakt i designområdet och i näringslivet. Tack vare en väl genomarbetad filosofi och genomtänkt grafisk profil har vi erbjudits plats i denna exklusiva grupp. Vill du veta mer om Designriket surfa in på www.kalmar.regionforbund.se och klicka dig vidare till Regional utveckling och sedan Design.

Månader