Den krisen berör inte oss! Eller?

Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder den 28 november till konferensen

”Robust Samhälle – men hur?”

Översvämningar, bränder och stormar slår ut hela byar, städer och landområden. Bara i sommar har rapporterna från hela världen strömmat in. 3000 människor dog och 130 000 skadades när sju länder i västafrika drabbades av kraftiga översvämningar. Tegbron i Umeå hotades efter bara en natts kraftigt regnande. Drifts- och brandlarm i Västerås sätts ur spel efter ett kraftigt åskoväder. Vi minns alla bilderna från kampen mot de rasande bränderna i Grekland i slutet på augusti.

En avklippt kabel släckte SVT:s sändningar. Åtta personer med misstänkt koppling till al-Qaida greps i Danmark i början av september. Dataintrång, sabotage och en tilltagande organiserad brottslighet utgör hot mot demokratin och gör oss sårbara.

Nya typer av hot och nya former av störningar kommer att kräva nya angreppssätt och nya samverkansformer.

Konferensen i Växjö den 28 november kommer att belysa hur ny kunskap, nya produkter och nya tankemodeller kan användas i det långsiktiga arbetet att skapa ett robust samhälle.

Forskningen, näringslivet och offentliga organisationer kan samverka bättre för att ligga steget före. Målet är ett robust samhälle. Tillsammans!


Vill du göra som Kronprinsessan Victoria, följa konferensen, är du välkommen med din anmälan, som du gör direkt på www.g.lst.se, där finns också hela programmet.

Månader