Containermontage

Ett av många pågående projekt; en komplett anläggning monterad i en container. Anläggningen består av en kombination av ultrafilter och jonbytare. Fördelar med containermontage är att ingen extra byggnad krävs och att hela anläggningen är enkel att flytta vid behov.

Månader