Christer Fuglesang förstärker Mercatus styrelse

För att stärka styrelsens tekniska kompetens är nu Christer Fuglesang invald i styrelsen.

Christer är förutom den ende svenska astronauten, styrelseordförande i Tekniska Museet och har andra styrelseposter, så god erfarenhet av styrelsearbete finns.

-Till Mercatus hoppas jag kunna bidra med en del nya infallsvinklar från mina tekniska kunskaper och erfarenheter samt även med det nätverk jag har, säger Christer.


Anders Adolfsén delägare och VD, Marcus Alsér IT-Strateg, Mia Guldhov personalutvecklare, Kristina Alsér delägare och styrelseordförande,
Kristina Svanberg ekonomiansvarig samt Christer Fuglesang


Månader