Central slipvattenrening till ELOS AB i Årjäng

Under slutet av vecka 46 installerades en central slipvattenrening hos Elos. Anläggningen som levererades färdig i 5 delar monterades inom loppet av två dagar. Idrifttagning av systemet och utbildning av personalen fullgjordes under ytterligare en dag. Centralreningens kapacitet är ca 2000 lit/min och skall förse 10 stycken slipmaskiner med rent slipvatten. Anläggningen är anpassad och placerad så att en brikettpress för att avvattna slipslamet är möjlig att installera i efterhand. [C-rening-framifrån-uppifrån.jpg, 0] [C-rening-vänstersida-bakifr.jpg, 0] [C-rening-vänstersida-uppifr.jpg, 0]

Månader