Brikettpressning - inte bara en trend i tiden

utan en lönsam investering. Metallspån från den skärande bearbetningen komprimeras till briketter, som sedan kan säljas för omsmältning. Kylvätskan som pressas ur kan efter rening återföras till kylsystemet. Genom ett nära samarbete med tyska RUF och Ingenjörsfirma R Sjöstrand kan vi erbjuda våra kunder provpressning och hjälp med drifskostnadskalkyler för investering i en brikettpress.

Månader