Boom inom rökgaskondensering

Marknaden för rening av rökgaskondensat är stark just nu. Vi har full beläggning i tillverkning och projektledning – vår leverans bestående av ultrafilter och RO, avsaltar och renar det miljöfarliga spillvattnet från metaller och kan med hjälp av Mercatus reningsteknik återanvändas.

Vår erfarenhet inom området är tio år. Den första större installationen skedde till Åbyverket i Örebro under senhösten 2002. Anläggningar under leverans samt nyligen levererade finns bl a hos Öresundskraft, Eksjö Energi, Fortum och Mälarenergi.

Kontakta oss för mera information, vi kan ordna referensbesök hos någon av våra kunder.

Månader