Biogas på frammarsch

I veckan skrev man en intressant artikel i Dagens Industri om biogasens frammarsch i Sverige. Ett fyrtiotal nya biogasanläggningar är planerade de närmaste åren.
Miljöfördelarna med biogas som fordonsgas när man använder gödsel, annat avfall eller restprodukter som råvara blir t o m dubbel eftersom metangasen som annars skulle ha släppts ut i atmosfären, tas om hand och ersätter fossila bränslen som bensin och diesel. Utsläppen från transportsidan kommer att kunna sänkas avsevärt om man ökar biogas som fordonsbränsle.
Strategier är framtagna i många kommuner och företag och investeringarna börjar sakta men säkert gå framåt. Man ser bl a fördelen med att få ut en produkt med värde från avfallet för att i stället i värsta fall få betala för att avfallet tas om hand.
För att vi ska nå målet att 20% av fordonsbränslet kommer från biogas år 2020 krävs större stöd från regeringen både vad gäller att regeringen går ut och säger att den tror på biogas och politiska styrmedel.
Vi på Mercatus följer med intresse utvecklingen på biogassidan, dels för att vårt patenterande system ”Filtrering av rötrest med membranteknik” inom snar framtid kommer ut på biogasmarknaden, samt att vi är mycket intresserade av att kunna använda biogas som drivmedel i vår fordonspark.

Månader