Besök från Knoll, Tyskland/Visit from Knoll, Germany

Under ett par dagar har Achim Zink och Tobias Engenhart från våra tyska leverantörer Knoll varit i Sverige på ett antal kundbesök. Erfarenheten från besöken har visat att vi har mycket intressanta, men i vissa fall svåra projekt att ta tag i. Efter att ha besökt sex olika fabriker i syd och mellansverige har vi ett stort uppdrag för att ge våra kunder en bra och hållbar lösning. Under resan har vi även diskuterat tekniska lösningar, olika sätt att lösa problem och marknadsföra kylvattenrening. During a couple of days, Achim Zink and Tobias Engenhart from Knoll Maschinebau GmbH have been in Sweden in order to visit some customers. The experience our German friends have made is that Sweden has a lot of interesting cases and also very difficult problems to solve. After visiting six different factories and a lot of travelling we have a lot of work to do in order to give our customers sustainable solutions. During the trip we have had discussions about technical solutions, different ways to solve problems and discussions about different ways to marketing coolant cleaning equipment.

Månader