Att tjäna pengar på underhållet

Förebyggande underhåll handlar inte om goda kontakter med serviceföretag som med kort varsel kan rädda en akut situation. Förebyggande underhåll genomförs planerat och på tider som passar produktionen. Just nu, lagom till semesteruppehållet, är trycket på vår service- och underhållsavdelning stort. Men tack vare förutseende kunder, våra välutbildade tekniker och flexibla och anpassade avtal händer inte allt på sommaren. Vi ser gemensamt till att kundernas behov av förebyggande underhåll tillgodoses under hela året. Det är många som insett hur värdefullt det är både för plånboken och stressen att vara förutseende. Vill du veta mer om våra serviceavtal är du välkommen att ringa Anders Adolfsén på 0492-171 06 eller e-posta till anders.a@mercatus.se

Månader