Rening av rökgaskondensat

Förra veckan driftsattes vår senaste anläggning för rening och återvinning av rökgaskondensat.

Anläggningen består av UF+RO och är installerad hos Jönköpings Energi, Torsvik. I och med detta kan man minska sin vattenförbrukning med 5 m3/h samtidigt som utsläppen minskar i motsvarande omfattning.


Rening av rökgaskondensat

 

 

Månader