Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-07-01 - 2003-12-31 är klart

Lågkonjunkturens grepp börjar släppa taget. Även om tiderna varit tuffa har vi fortsatt att satsa på både teknik- och organisationsutveckling. Hur vi resultatmässigt klarat lågkonjunkturen kan du läsa i årsredovisningen per 31/12 2003. Beställ den hos kristina.johansson@mercatus.se - ange företagsnamn, kontaktperson och din relation till Mercatus så sänder vi den digitalt med vändande post.

Månader