Arlas nya pulverfabrik till Vimmerby

Arla Foods AB har beslutat förlägga sin nya mjölkpulverfabrik i Vimmerby. Det är den enskilt största investeringen någonsin som förläggs i vår kommun. Anläggningen är dimensionerad för att ta emot 380 miljoner kg mjölk per år. Både Arla Foods och Vimmerby Kommun är måna om att hålla en hög miljöprofil i projektet. Under vårt kundseminarie på Astrid Lindgen Gården den 21 november kommer kommunens utvecklingschef Christer Johansson att berätta om de positiva effekter investeringen innebär för det befintliga näringslivet. Vi kommer också att få en inblick i hur man bygger en modern fabrik där miljöhänsyn tas i alla led - från energi, arbetsmiljö till rening av process- och dagvatten.

Månader