Årets Teknikutbildning

Ungdomars intresse för teknik måste tas tillvara bättre bland annat genom att teknikundervisningen börjar redan i de tidiga skolåren.

Därför satsar Teknikföretagen sammanlagt 25 miljoner kronor under fem år för att lyfta teknikämnet och den tekniska utbildningen i Sverige. Reglerna för Årets Teknikutbildning ser lite annorlunda ut 2007 jämfört med de tre tidigare åren. 

För grundskolor ger vi möjlighet att starta ett Teknikprojekt för att komma igång med en genomtänkt teknikundervisning. 25 sådana projekt kommer att få 50 000 kronor vardera våren 2007. 

Nu pågår juryarbetet med att utse grundskoleprojekt, gymnasieprogram och ingenjörsprogram. Pristagarna kommer att presenteras successivt här på hemsidan.

Sist ut blir ingenjörsprogrammet som presenteras på Teknikföretagens stämma den 9 maj.

Vill du följa prisutdelningen i din egen region kan du gå in på www.teknikforetagen.se.  

2008 blir projektets sista år. Information om kriterier och regler för de olika prisklasserna presenteras i början av hösten 2008.

Månader