Årets membrandag

Membrandagen är ett forum för branschen med syftet är att bidra till att stärka forskning, utveckling och utbildning inom membranteknikområdet. Arrangör är Centrum för Membranteknik vid Lunds Universitet. Föreläsningarna behandlade både LTH:s forskningsarbete och gav exempel på tillämpningar. Anders Jonsson från Sydkraft Östvärme informerade om rening av rökgaskondensat med membranteknik. Erfarenheterna bygger främst på den leverans vi gjorde till Händelöverket i Norrköping under 2004 och till Örebro 2003. Membrandagen rönte stort intresse och besöktes av ett 70-tal. Vill Du veta mer om membranteknik för rening och återvinning av rökgaskondensat kan Pär Bragsjö eller Jan Kastensson hos oss svara på Dina frågor.

Månader