Årets julklapp! En get.

Alla medarbetare på Mercatus fick i år bland annat en egen get från Svenska Getbanken.

Så här fungerar det:

"Getter köps" av svenska bidragsgivare och placeras i getbanken som sköts av föreningen Bishozi Women.

Varje registrerad getprojektmedlem får i turordning hand om en dräktig get som de lånar från getbanken.

När geten får killingar lämnas så småningom alla getter tillbaka till getbanken utom en honkilling som blir deltagarens egen.

Alla hongetter som lämnas tillbaka till banken delas ut till nästa projektdeltagare som väntar på en get och hangetterna säljs på marknaden. Ja, alla utom den lyckliga bocken som getbanken har och lånar ut till alla deltagarna vid behov.

Inkomsterna går i första hand till getmedicin och till engelsklärarens lön samt till studiematerial. För att få en get måste kvinnorna nämligen gå på kurs i engelska varje lördag.

Vad händer sedan? När kvinnorna i Bishozi har nog med getter för att klara sitt projekt på egen hand så flyttas getbanken till kvinnor i en annan by som behöver starthjälp.

» Läs mer här

Månader