Är det möjligt att skapa upplevelser i den traditionella industrin?

[A, 0] KK Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det gör man genom att stödja: - forskning vid nya universitet och högskolor - kompetensutveckling för näringslivet* - främjande av IT inom skola, utbildning samt hälso- och sjukvård - omstrukturering av industriforskningsinstitut *)Kompetensutveckling för näringslivet KK-stiftelsen arbetar för att höja kompetensen i svenskt näringsliv med utgångspunkt från företagens behov. Målet är att näringsliv och akademi ska samarbeta så att svenska företag får tillgång till den kunskap som finns vid landets universitet och högskolor. Affärsutveckling för upplevelsesamhället Till KK-stiftelsen pilotutbildning (AHA-akademin), affärsutveckling för upplevelsesamhället, handplockades ett tjugotal personer från olika näringar. Vi fick den stora äran att representera den traditionella industrin. Kul! Övriga kom från handeln, media, akademin, turitnäringen. De sex utbildningsblocken har varit fyllda av matnyttiga föreläsningar blandat med praktiska övningar. Allt från kunskap om de båda hjärnhalvornas funktion, hur viktiga alla våra sinnen är för att förstärka en positiv upplevelse till hur man med en god berättarteknik kan göra den tråkigaste tekniska spesifikationen spännande. Ja, detta och mycket mer har vi fått nosa på. Utbildningen avslutades nyligen på en isbrytare i Piteås skärgård, nu återstår att omsätta de goda ideérna i praktiken. Hur? Håll ögon och öron öppna.

Månader