Almedalsveckan 2012

Under vecka 27 var Mercatus som vanligt i Visby för att uppleva Almedalsveckan, en intensiv och innehållsrik vecka. Alla dagar fulla av seminarier, möten och debatter.


Visby - Rosornas stad

Över 1800 seminarier under 8 dagar gör att man måste selektera väl och ha ett tydligt mål för att få ut så mycket som möjligt av besöket i rosorna stad.

För vår del riktar sig intresset mot seminarier med bl.a

- Teknikföretagen,
- IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ett nätverk som har till uppgift att främja de tekniska och ekonomiska     vetenskaperna till nytta för det svenska samhället)
- Vinnova (som stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv och verkar för att ny kunskap så effektivt som möjligt omsätts i produkter)


Teknikföretagens seminare i Almedalen

I de ca 15 seminarier Mercatus var med på diskuterades bl..a småföretagens roll i forskning & utveckling, kompetensförsörjning och även vilken roll näringslivet har för att bidra till detta.

Näringslivet har under Almedalsveckan för övrigt visat stort intresse för alla idéer kring just kompetensförsörjning och under hösten kommer diskussioner inom branschorganisationer och näringsliv att föras om bl a hur Regionförbundens projekt, som i första hand vänder sig till de offentliga aktörerna, också skulle kunna utnyttjas av näringslivet.


I vimlet i Visby 

Förutom de intressanta debatterna hann vi även med lite ”sidospår” med besök hos Möbelriket Småland som hade Martin Willers, superentreprenör och designer som föreläsare.
En helt ny tanke väcktes på detta seminarie, Martin hade en idé om att låta unga akademiker, inte minst designers, ska erbjudas praktikplats i en företagsstyrelse.
Ett ypperligt sätt att föra ut kunskapen dessa kreativa ungdomar besitter. Samtidigt ges de etablerade företagen en möjlighet att se sina produkter eller tjänster ur ett nytt perspektiv.

Möbelriket hade även föreläsningar om hur design kan bidra till ett starkare varumärke.

RISE- (Research Institut of Sweden) debatterade ”Hur ökar vi innovationstakten i mindre företag?”
Panelen diskuterade bland annat hur Sverige och särskilt svenska små och medelstora företag ska kunna öka innovationstakten när konkurrensen i det globala kunskapssamhället blir allt hårdare. Moderator var vetenskapskommunikatören Eva Krutmeijer.


Innovativt solskydd ?

 

Månader