34 meter och 90.000 liter

Så börjar en helsidesartikel i Knolls senaste nummer av "Einblicke und Ausblicke". Artikeln handlar om Mercatus/Knolls leverans av spån- och skärvätskereningssystem till Saab i Linköping. Rubriken syftar på den 34 meter långa del som Saab levererar till det gigantiska projektet Airbus 380 och på reningsystemets totala volym dvs 90.000 liter. Vill du läsa hela artikeln kan du beställa den hos kristina.johansson@mercatus.se [Saab-A380.gif, 0]

Månader