22-23 november Envisions 10 år

Hållbar utveckling – Hållbara kommuner ger hållbara regioner

Välkommen till Envisions i Västerås 22-23 november. Envisions är en mötesplats för de som arbetar med hållbar utveckling såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 2007 genomförs Envisions för sjätte gången. Årets tema är ”Hållbara kommuner ger hållbara regioner”. Under Envisions medverkar ett stort antal föreläsare från både näringsliv, offentlig sektor och enskilda organisationer. Här tar du del av både forskning och praktiska exempel från olika verksamheter, lyssnar till debatter och medverkar till erfarenhetsutbyte. Läs mer på www.envisions.nu

Månader