20 miljoner till satsningar på hållbar tillväxt i Östersjöregionen

NUTEK erbjuder 20 miljoner kronor för satsningar på hållbar tillväxt i Baltikum, Polen och nordvästra Ryssland. Satsningen ger svenska små och medelstora företag nya affärsmöjligheter i regionen. Projekten skall vara inriktade på förebyggande åtgärder inom miljö och arbetsmiljö. Broschyr och ansökningsblanketter finns på NUTEK´s hemsida www.nutek.se/baltic21 Saxat från NUTEKs hemsida: "Nu inbjuder vi till projektansökningar! Med programmet Hållbar tillväxt i Östersjöregionens näringsliv vill NUTEK satsa på en hållbar tillväxt i Baltikum, Polen och nordvästra Ryssland. Satsningen ger svenska små coh medelstora företag nya affärsmöjligheter i regionen. Projekten ska vara inriktade på förebyggande åtgärder inom miljö och arbetsmiljö. Sista ansökningsdagen är den 15 maj 2002 och beslut om medfinansiering fattas senast augusti 2002. Välkommen med er ansökan! Enheten för hållbar utveckling, NUTEK"

Månader