"Allt är inte guld som glimmar...."

Strax före jul startade Mercatus upp en brikettpressanläggning med tillhörande transportörsystem hos SKF i Göteborg. Anläggningen betjänar en bearbetningsmaskin där lagerhållare av mässing tillverkas och från den processen kommer det stora mängder spånor.

Den levererade anläggningen startas automatiskt när hållarringarna börjar att produceras.

I första skedet betjänar anläggningen en maskin men kommer att klara två stycken vilket troligen realiseras inom en överskådlig framtid. All skärvätska återvinns direkt tillbaka till ett filtersystem och de kladdiga spånorna blir torra briketter. Restfuktigheten ligger under ca 2 % och en liten Pema/Marcokontainer väger mer än ett ton när den är fylld med kompakta briketter.

Allt är inte guld som glimmar... det kan vara mässingsbriketter också....

Automatisk brikettpressanläggning med matartransportör.

Månader