Rökgaskondensatrening slutmonteras

I vår verkstad pågår det slutmontering och funktionstest av givare och ventiler på två ultrafilteranläggningar.

Ultrafilteranläggningarna är en del i ett större system som ska levereras till ett värmekraftverk. Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare och EDI och dess funktion är att rena rökgaskondensat från värmekraftverket.


Peter Bieberbach och Robert Apell slutmonterar och testar givare och ventiler inför leverans

 

 

 

Full fart i Mercatus verkstad

Filip har monterat ihop pumptankar i vår verkstad som ingår i leverans av en slipreningsanläggning. Under kommande veckor ska montage och idriftagning att ske av anläggningen ute hos kund.

 

Anläggningen är anpassad för att ta hand om emulsion och slipföroreningar från tillverkning/slipning av kapskivor. De koniska pumptankarna är framtagna för att på ett effektivt sätt pumpa slipslammet till filteranläggningen och undvika sedimentation.

 

Det pågår också förberedelse för slutleverans av två stycken ultrafilteranläggningar - mer information om den leveransen i kommande bloggpost.

 

Filip Haag, monterar i Mercatus verkstad

Automatiserad spånhantering på Bufab i Värnamo

Mercatus har under sommaren fram tills i veckan installerat och tagit i drift ett helt nytt spånhanteringssystem på Bufab i Värnamo.

Systemet är nu övertaget och efter sommaruppehållet är det nu full produktion på Bufab igen. Det nya spånhanteringssystemets huvudsyfte är att centrifugera/avolja metallspånorna från Bufabs hela produktion på ett enkelt och automatiserat sätt.

Leveransen består av buffertbanor, tömningsenheter, spåncentrifuger och hantering/tömningsportal. Systemet kan hantera Bufabs alla olika metallsorter/
legeringar utan att materialen blandas med varandra. Tack vare att spånet hanteras i samma behållare under hela processen kan långspånor, nystan och ändbitar också tas omhand utan behov av spånkross eller störbitsavskiljare, vilket leder till ett mycket driftsäkert system med minimalt underhåll.

Från det att operatören flyttat sin fulla spånbehållare till buffertsystemet och scannat streckkoden, som säger vilket material den innehåller, sköter systemet resten själv. Det centrifugerade/avoljade spånet hamnar i någon av de fem 14-kubiks containrar eller i någon av de nio bigbags. Den tomma spånbehållaren finns sedan att hämta på buffertbanans utbana för tomma behållare.

Mer ingående information om systemet kommer framöver.

Är ni intresserade av att veta mer om spånhantering och oljeåtervinning är ni välkomna att höra av er till:

Herman Selin
Tel: 0492-17105
Mail: herman.s@mercatus.se

Herman Selin, säljare/projektledare Mercatus, Tobias Svensson, produktionschef Bufab, Patrick Hörmann, projektledare Mercatus tillsammans framför spånhanteringssystemet

Semestertider

Semestertider är nu i antågande för de flesta här på Mercatus, vi har kontoret stängt veckorna 29 och 30 och smyger sedan i gång med en reducerad personalstyrka under augusti.

Vid akuta lägen gällande delar och driftsstörningar finns vi givetvis nåbara för er!  
Vi nås säkrast via vårt växelnummer 0492-171 00, som där hänvisar till journummer.

Vi önskar er alla en fortsatt skön sommar!


Bilder från Mercatus årliga sommarfest i vår fina trädgård


Automatiserad spåncentrifugering

Under de två gångna veckorna har Mercatus tillsammans med vår samarbetspartner Steimel monterat upp en spånhanteringsanläggning i Gnosjö.

Det är Gnosjö Automatsvarvning som givit oss förtroendet att leverera ett helautomatiserat system för centrifugering av metallspån. Anläggningen kommer startas upp och överlämnas till kund under de kommande veckorna. Mer ingående information om anläggningen kommer senare.


Projektledare Patrick Hörmann, Mercatus tillsammans med serviceteknikerna Jens och Owe, Steimel


Månader